hi,欢迎来到大奖网彩票
合买彩种
合买名人
 • 长远利益
  近期中奖 46,100.00
  380已经关注他
 • 红单王
  近期中奖 41,300.00
  109已经关注他
 • 过滤圣手
  近期中奖 40,250.00
  135已经关注他
 • 竞彩明灯
  近期中奖 37,100.00
  擅长竞彩胜平负等
  68已经关注他
 • 土豪
  近期中奖 34,700.00
  232已经关注他
 • 逍遥黑
  近期中奖 22,600.00
  擅长竞彩胜平负等
  155已经关注他
 • 竞彩大神
  近期中奖 18,650.00
  273已经关注他
 • 鬼谷分析
  近期中奖 15,450.00
  擅长竞彩胜平负等
  562已经关注他
  置顶规则说明 什么是合买?
  • 序号
  • 发单人
  • 彩种
  • 类型
  • 内容
  • 进度+保底
  • 总金额
  • 每份
  • 剩余份数
  • 参与认购
  • 详情
  • 9
  • iu**
  • 任9场
  • 复式合买
  • 截止公开
  • 73.24% +41%
  • 512元
  • 1元
  • 137
  • 详情
  • 12
  • pszyd520
  • 任9场
  • 复式合买
  • 参与公开
  • 18.23% +5%
  • 192元
  • 1元
  • 157
  • 详情
  • 13
  • 1*******
  • 双色球
  • 复式合买
  • 截止公开
  • 60.12% +40%
  • 168元
  • 1元
  • 67
  • 详情
  • 20
  • 深***
  • 大乐透
  • 复式合买
  • 永久保密
  • 5.00%
  • 100元
  • 1元
  • 95
  • 详情
  • 25
  • 李骁*
  • 大乐透
  • 复式合买
  • 参与公开
  • 80.00% +20%
  • 50元
  • 1元
  • 10
  • 详情
  • 27
  • shuir******
  • 大乐透
  • 复式合买
  • 参与公开
  • 86.11% +28%
  • 36元
  • 1元
  • 5
  • 详情
  首页 1 2 3 尾页 第1-30条 / 共3页(70条)

  定制跟单

  发起人: 彩种:
  跟单类型:
  我每次认购: 元/百分比 (最低1元/1%)
  认购方案总数:
  发单人方案金额大小: 最低  元 -- 最高 
  用户余额不足: 元 时停止跟单
  方案剩余金额不足定制金额时:
  是否启用:
  若连续 个方案均无盈利,则自动取消定制

  投注内容 关闭