hi,欢迎来到大奖网彩票
合买彩种
合买名人
 • 红单王
  近期中奖 31,000.00
  209已经关注他
 • 长远利益
  近期中奖 30,600.00
  560已经关注他
 • 鬼谷分析
  近期中奖 21,100.00
  712已经关注他
 • 逍遥黑
  近期中奖 15,500.00
  278已经关注他
 • 土豪
  近期中奖 13,900.00
  322已经关注他
 • 竞彩明灯
  近期中奖 11,300.00
  158已经关注他
 • 过滤圣手
  近期中奖 1,500.00
  295已经关注他
 • 竞彩大神
  近期中奖 151.10
  320已经关注他
  置顶规则说明 什么是合买?
  • 序号
  • 发单人
  • 彩种
  • 类型
  • 内容
  • 进度+保底
  • 总金额
  • 每份
  • 剩余份数
  • 参与认购
  • 详情
  • 1166wzj
  • 双色球
  • 复式合买
  • 参与公开
  • 23.57% +60%
  • 420元
  • 1元
  • 321
  • 详情
  • 4
  • VVVVVV
  • 大乐透
  • 复式合买
  • 截止公开
  • 13.49%
  • 126元
  • 1元
  • 109
  • 详情
  • 10
  • 139*****390
  • 大乐透
  • 复式合买
  • 参与公开
  • 75.00% +8%
  • 24元
  • 1元
  • 6
  • 详情
  • 17
  • zhaobo**
  • 大乐透
  • 复式合买
  • 参与公开
  • 50.00%
  • 2元
  • 1元
  • 1
  • 详情
  • 22
  • 爱情公寓
  • 足球混合过关
  • 复式合买
  • 参与公开
  • 100.00%
  • 4元
  • 1元
  • 0
  • 满员
  • 详情
  首页 1 尾页 第1-30条 / 共1页(23条)

  定制跟单

  发起人: 彩种:
  跟单类型:
  我每次认购: 元/百分比 (最低1元/1%)
  认购方案总数:
  发单人方案金额大小: 最低  元 -- 最高 
  用户余额不足: 元 时停止跟单
  方案剩余金额不足定制金额时:
  是否启用:
  若连续 个方案均无盈利,则自动取消定制

  投注内容 关闭